Hvad skal vi vælge?

Når man skal arbejde med overholdelse af krav, er der mange aspekter at tage højde for.

Hver virksomhed er særegen, men der er alligevel en række lighedspunkter.

Vi har derfor forsøgt at samle nogle forskellige pakker.

I nogle tilfælde vil det dog være billigere eller mere sikkert at tage et klippekort på fx. 10 eller 20 timer. Ved klippekort kender du prisen, og bruger vi ikke alle timerne, kan du bruge dem til efterfølgende sparring, spørgsmål, eller anden hjælp i forbindelse med ydelser vi tilbyder.


Vælg din pakke

Oversigt over systemer, manuelle arbejdsgange, fysiske arkiver

Oversigt over oplysninger der behandles i hvert system/ arkiv/ manuel arbejdsgang

Oversigt over brugeradgange og roller per system/arkiv/ manuel proces

Oversigt over hvilke artikler, der skal arbejdes med for at overholde persondatalovgivning

Foranalyserapport, som giver dig et klart billede af opgavens omfang

Oversigt over databehandlere

Persondatapolitik - template og hjælp til udfyldelse

Tillæg til medarbejderhåndbog - template og hjælp til udfyldelse

Generelle sletteregler/ retentionplaner

Anbefalinger ved brug af cookies på hjemmesider

Gennemgang af samtykkeerklæringer, samt template til opdaterede tekster

Proces ved brud på datasikkerhed - orientering til den registrerede

Proces for brud på datasikkerhed - anmeldelse til datatilsysnet

Proces for håndtering af registreredes rettigheder

Dokumentation for behandlingshjemmel af alle data

Politik for håndtering af persondata i hverdagen

Risiko og konsekvensanalyse - template og hjælp til udfyldelse

Gennemgang og kontrol, samt anbefalinger vedr. databehandleraftaler

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (alle systemer/ manuelle arbejdsgange)

Gennemgang og dokumentation, samt anbefalinger for alle relevante artikeler paragrafer for hvert system/arkiv / manuel arbejdsgang

Håndbog for håndtering af personoplysninger i virksomheden. (opslagsværk for medarbejdere) 

Anbefalinger til implementering, hvor det ikke har været muligt at implementere overholdelse, som en del af opgaven.

(fx. tekniske konfigurationer, som vi ikke kan løse eller som ligger ud over aftalen)

Compliance i forhold til interne koncernstandarder

Template til årshjul

Undervisning af medarbejdere

Priser: 

Uanset antal sytemer

1-5 systemer

6-10 systemer

11-15 systemer

Mere end 15 systemer


Startpakke


10.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fast pris

DKK

9.995,-

-

-

-

-

Foranalyse

Fra 

4.995,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fast pris

DKK

-

4.995,-

7.495,-

9.995,-

Ring og hør nærmere

DPIA/

Risiko og konsekvens-analyse

Fra

4.995,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anslået pris

DKK

Afhænger af afholdelses og dokumentationsform

-

Fra 4.995,-

-

-

Ring og hør nærmere

Gennemgang af website(s)

Fra

4.995,-

Oversigt over websites 

-

-

-

-

-

-

-

Pr. website

-

-

-

-

-

-

-

-

Anslået pris

DKK

Afhænger af type (alm. website, webshop, social medier, antal og typer af cookies

-

Fra 4.995,-Ring og hør nærmere

Fuld compliance

Fra

14.995,-

-

-

-

Anslået pris

DKK

Afhænger af virksomhedstype, antal medarbejdere, aftaler, særlove, mv.

-

fra 14.995,-

fra 24.995,-

fra 34.995,-

Ring og hør nærmere