Rådgivning og konsulentbistand EU GDPR 

Vi kan hjælpe din virksomhed med:

 • Hvad går det ud på og hvordan kommer I igang med arbejdet
 • Analysere data og informationer som jeres virksomhed behandler
 • Datastrømme – hvordan strømmer data mellem systemerne
 • Overblik over processer som I allerede har og hvilke der skal implementeres
 • Compliance analyse, hvor skal I som virksomhed sætte ind for, at leve op til EU GDPR/ persondataforordningen
 • Udfra workshops med videnspersoner, samt spørge-skemer og datastrømsanalyser, laver vi en rapport med handlingspunkter, som jeres virksomhed skal implementere for at være compliant
 • Hjælp til implementering af handlingspunkter fra rapport
 • Opdatering af samtykkeerklæringer og databehandler aftaler

Har jeres virksomhed behov for hjælp?  

Arbejdet med at blive compliant ifht. EU GDPR kræver kompetencer inden for både jura, forretningsprocesser og IT.Det er ikke alle virksomheder, der enten har kompetencerne eller ressourcerne. Secure-u.it kan hjælpe med de kompetencer og ekstra ressourcer, som jeres virksomhed har brug for, for at arbejdet med EU GDPR kan blive gennemført.

Secure-u.it kan hjælpe inden for følgende:

 • GDPR konsulent
 • Sparring
 • Projektledelse  
 • Procesbeskrivelse 
 • Dataflows analyse  
 • Compliance analyse 
 • Hanlingsplan 
 • Implementering 
 • Jura

Jeg giver hermed samtykke til at Secure-u.it (dataansvarlig) må opbevare og behandle de oplysninger, jeg har afgivet i formularen, til at kontakte mig. Oplysninger afgivet i formularen sendes til en mailpostkasse, hvor kun autoriseret personale med særlig adgang kan tilgå oplysningerne og behandle oplysningerne med henblik på at kontakte mig. Når kontakt er opnået, og der ikke længere er behov for oplysningerne, der er afgivet i denne formular, slettes disse seneste 14 dage efter modtagelse. Samtykket er afgivet frit og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Jeg har har fået oplyst mine rettigheder, og hvordan jeg udøver dem jf persondatapolitikken, som findes på https://secure-u.it/persondatapolitik/

Når du har udfyldt formularen, vil du blive kontaktet indenfor 24 timer (mellem 8-16). Dine oplysninger vil ikke blive brugt, til andet end at vende tilbage. Vi sletter data, som du har indtastet i formularen, når vi har haft kontakt.

Kontakt os og nærmere

Vi kan hjælpe fra start til slut

Typisk proces   

 1. Foranalyse
 2. Compliance analyse
 3. Rapport med handlingsplan udfra compliance analyse
 4. Implementering
 5. Opfølgning og vedligehold 

Gennem vores rammeværktøj, gennemgår vi alle relevante artikler i persondataforordningen, udfra de oplysninger som jeres virksomhed stiller til rådighed.

Udfyld formularen og bliv kontaktet for et uforpligtende møde.