Rådgivning og konsulentbistand om persondataforordningen (GDPR)

Arbejdet med at blive compliant med persondataforordningen kræver kompetencer indenfor både jura, forretningsprocesser og IT. Det er dog langt fra alle virksomheder, som har de nødvendige ressourcer eller viden til at kunne håndtere dette.

Hos secure-u.it har vi stor erfaring indenfor alle tre felter og er certificerede i persondataforordningen. Vi kan derfor guide og hjælpe jer sikkert igennem hele compliance-forløbet.

Dette forløb kunne typisk se således ud:

  • Vi sætter jer først grundigt ind i, hvad forordningen går ud på, og hvordan I kommer i gang med at blive compliant
  • De data og informationer, som I behandler, bliver analyseret, og vi afklarer, hvordan datastrømmene bevæger sig gennem jeres virksomheds systemer
  • Vi danner os et overblik over de (arbejds)processer, I allerede har, samt finder frem til, hvilke I skal implementere
  • Compliance analyse: hvor skal I som virksomhed sætte ind for at leve fuldt op til forordningens krav
  • Udarbejdelse af en rapport med nødvendige handlingspunkter, som jeres virksomhed skal implementere for at blive compliant med forordningen. Denne rapport laves udfra spørgeskemaer, datastrømsanalyser og workshops med videnspersoner
  • Efterfølgende hjælp til implementering af rapportens handlingspunkter
  • Opdatering af samtykkeerklæringer og databehandler-aftaler

 

Kontakt os

Felter markeret med * er påkrævet

Du skal afgive samtykke, inden du kan sende formularen

Dem har vi hjulpet