D. 25 maj 2018 finder EU persondataforordningen anvendelse! Tid tilbage:

EU GDPR - Rådgivning

Vi kan hjælpe din virksomhed fra start til slut, i arbejdet med at blive compliant

Læs mere

IT-infrastruktur

Rådgivning og konsulentbistand

Læs mere

Lej en databeskyttelsesrådgiver

Hos secure-u.it har vi alle kompetencer, som en DPO bør have, vi tilbyder at ...

Læs mere

Hjælp til Udbudsmateriale, tilbudsgivning og Kontraktlæsning

læs mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Læs mere

Hvorfor og hvordan? 

Alle virksomheder, store som små, har behov for, at behandle data og informationer på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

Forskellige virksomheder har forskellige behov, vi finder sammen med jeres virksomhed ud af præcis, hvilke behov jeres virksomhed har, og hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt.  

Det kommer ikke kun an på størrelsen af jeres virksomhed, men i høj grad om, hvilke typer af data, der håndteres i det daglige, herunder også IT-setup, hvordan I indsamler data, og hvad I bruger data til.      

Ingen kender din virksomhed, dine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere bedre end dig. Derfor afhænger den hjælp, vi kan tilbyde også af det engagement som jeres virksomhed ligger i en opgave.  Vi kender metoder og kravene, mens I kender data og informationer, som i ligger inde med.  

Secure-u.it laver ud fra interviews med videnspersoner en grundig analyse af processer, data, og systemer, samt udfærdiger en rapport med indsatsområder. Det kræver tæt samarbejde med jeres virksomhed, da kun I kender IT-setup, eksisterende processer, hvilke data der håndteres, hvordan de håndteres, og hvad de bliver brugt til.  

Vores kompetencer dækker:

 • Jura
 • Procesarbejde
 • Projektledelse
 • Forretningsanalyse
 • IT-infrastruktur
 • EU GDPR

Vi kan derfor hjælpe og vejlede jeres virksomhed på alle områder, ifbm. jeres arbejde med at blive compliant. 

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig


Jeg accepterer, at secure-u.it benytter data fra denne formular til, at tage kontakt til mig.


Når du har udfyldt formularen, vil du blive kontaktet indenfor 24 timer (mellem 8-16). Dine oplysninger vil ikke blive brugt, til andet end at vende tilbage. Vi sletter data, som du har indtastet i formularen, når vi har haft kontakt. 

Typisk proces   

 1. Foranalyse
 2. Compliance analyse
 3. Rapport med handlingsplan udfra compliance analyse
 4. Implementering
 5. Opfølgning og vedligehold 

Har jeres virksomhed behov for hjælp til det videre arbejde med implementering af anbefalingerne fra rapporten, kan vi også være behjælpelige med dette arbejde. Arbejdet vil typisk bestå af projektledelse, beskrivelse af processer, implementering af processer, undervisning af medarbejdere, samt juridisk sikring af, at alle krav jf. regulativer er overholdt.  

Vi vejleder og hjælper også gerne med selve implementeringsprocessen, herunder metoder og projektledelse